Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de site van MASE-Engineering mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van MASE-Engineering.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van MASE-Engineering.

Mocht u onjuistheden tegenkomen in deze site, dan verzoeken wij u dit te melden via
E-mail of via tab Info/Contact.
Copyright (c) 2011 - MASE-Engineering - All Rights Reserved
Zepto 24 - 6902 KE  ZEVENAAR   *   Postbus 114 -  6920 AC Duiven
Powerd by : Web-design-studio.nl
Select your Language :
MASE - Engineering
Metallurgy and Surface Engineering
Datum
Disclaimer :